Snekkeklubbens hjemmeside
Velkommen til togter med Kraka og FREJA sommeren 2001.
Læs mere om klubben på denne side.
Det sker i 2001
Kort fortalt
Medlemmer
Priser
Klubaktiviteter
Beskrivelse af et togt
Tekniske specifikationer
Kontaktpersoner
Vikingelinks
Kraka i aftensol ved Bogø, juli 1997

Det sker i 2001

18. MARTS Forårsmøde (Generalforsamling)
hos John i Kollektivet, Fr. berg Allé 10, 2.
Hør om samarbejdet med Bådelauget Freja, deltag i planlægningen af sommerens togter eller stil op til bestyrelsesvalg!
21. eller 22. APRIL Klargøring
Vordingborg Havn
Tilmelding til bådsmand Wilhelm
28. APRIL Klargøring
Vordingborg Havn
Tilmelding til bådsmand Wilhelm
5. MAJ Søsætning
Vordingborg Havn
Tilmelding til bådsmand Wilhelm
1.-5. JUNI Pinsetur
Tilmelding til John eller Peter
22.-24.JUNI Midtsommer
Tilmelding til Lars Mikael eller Ulf
30.JUNI-8.JULI Ugetur uge 27
Tilmelding til Emanuel eller Lola
29.JULI-4.AUGUST Femø-togt
Tilmelding til Ulf eller Helle
11.-12.AUGUST Manse-tur
Tilmelding til Emanuel eller Lola
24.-26.AUGUST Bolette-tur
Tilmelding til John eller Mikael
31.AUGUST-2.SEPTEMBER Gourmet-tur
Tilmelding til Helge eller Wilhelm
Vil du vide mere ?

Kort fortalt

Vikingeskibet Kraka blev søsat i 1971. Det blev bygget af en lille håndfuld frivillige efter et krigsskib fra 900-tallet, der blev fundet i en mose i nærheden af Danzig. Krigsskibet menes at have været anvendt til at forsvare venderne mod danskerne. Kraka er klinkbygget fyr på eg, 13,3 meter langt og vejer ulastet ca. 1½ ton.
Kraka ejes af den selvejende, åbne klub "Snekkeklubben" med ca. 80 medlemmer og er en søsterklub til
Bådelauget FREJA i Frederiksværk. Kravene til medlemmerne er få, og kontingenter og gebyrer holdes i bund, da ingen skal tjene på Kraka, så praktisk taget alle kan være med. Kraka sejler fortrinsvist i det Sydsjællandske område. Målene er ubeboede, afsidesliggende områder, hvor det er muligt at få ægte naturoplevelser og stresse af, fri for byens larm. Turene, som i klubben kaldes "togter", ligger fra maj til september.
Togterne strækker sig normalt over flere dage, fra en weekend og op til en uge.
Enkelte ihærdige medlemmer har endda været af sted i flere uger.
Den 20. februar 1970 blev dagen, da klubben bag Kraka blev stiftet. Det skete i et skummelt baglokale til et hærget værtshus på Nørrebro. Lokalet var en klar kontrast til idéen bag klubben, nemlig at skabe muligheder for voksne for at dyrke sund idræt og opleve den frie natur.
Ved mødet var der 14, der meldte sig som frivillige byggearbejdere. Men det er ikke nemt at bygge et skib på Krakas størrelse, og hun blev derfor først søsat 1 år efter mødet, d. 29. maj 1971. Året havde foruden håndsværksmæssige problemer budt på kraftigt frafald blandt bådbyggerne, pengesorger og pladsmangel. Problemer, der blev løst ved ekstra indsats fra de ihærdigste og hjælp fra udenforstående honoratiores. Kraka blev søsat ud for Vikingeskibsmuseet i Roskilde og døbt af Ballerups daværende borgmester Kaj Burchardt (det var Ballerup Kommune,der havde lagt plads til byggeriet). At referere fra de talrige oplevelser, som Kraka har lagt dæksplanker til, er ikke muligt på den rådige plads. Det skal derfor kort summeres,at Kraka ved flere lejligheder har vist sig utrolig sødygtig (senest på et togt i et uvejr af kulingstyrke (22 m/s), hvor hun nær var kulsejlet på en stenmole), at hendes udformning gør hende velegnet til anløbe steder, som andre kun med besvær kan komme til (et af Krakas foretrukne rejsemål har indtil for nyligt været Tærø mellem Falster og Sjælland - et sted vi nu desværre ikke må besejle for øens ejere), og at fremdriftsmidler (årer og sejl) gør hende idéel til at samle besætningen i et tæt fællesskab.
Alt i alt har Kraka aldrig svigtet idéen bag hende.
Kraka har idag hjemhavn i Vordingborg.
Klubbens stifter, Helge Krex, er stadig aktivt medlem, og deltager som skipper på flere togter hvert år.

Medlemmer

Snekkeklubben har idag ca. 80 medlemmer. Medlemmerne tilhører ikke nogen bestemt skare, men kommer fra alle egne af landet, fra forskellige samfundslag, er af forskellige politiske og religiøse observanser, har forskellige sportsmæssige og arbejdsfaglige baggrunde, og tilhører ikke nogen særlig aldersgruppe, bortset fra at de har rundet de 18 år. Kort sagt kan man blandt medlemmerne finde alle persontyper i landet Danmark. Snekkeklubben har hovedsæde i København, og det er da også herfra, de fleste medlemmer kommer. Medlemskab af klubben kræver kun, at man er fyldt 18 år, kan svømme og har et helbred, der tåler moderat idrætsudøvelse. Det ikke nødvendigt med sejl- eller rosportserfaring - selv om det nok kan være en fordel. Kraka kræver, så lidt af sit mandskab, at det fornødne hurtigt læres ombord. Det tager sjældent mere end et par dage før alle føler sig som erfarne vikinger. Da Snekkeklubben lægger vægt på fordomsfrihed med hensyn til valg af mad, drikke, omgangsform og påklædning, skal det tilføjes, at man også skal være tolerant over for andre.
Yngre under 18 år kan deltage på togter i følgeskab med pårørende medlemmer.

Priser

Medlemskontingentet for sæsonen 2001 er 250 kr.
Med medlemsskabet følger klubbens blad "Saltvandsposten" og ret til deltagelse i alle Snekkeklubbens og
Bådelauget Frejas aktiviteter. Ud over kontingentet kræves der et gebyr på 55 kr pr. dag, man sejler. For nye medlemmer er de to første sejldage dog gratis. Og så er der selvfølgelig det løse, når man deltager på et togt: transport til og fra havn (normalt ca. 140 kr pr. mand/kvinde), mad (40 - 50 kr pr. mand/kvinde pr. dag) og drikke (afhænger af manden eller kvinden, men normalt kan det gøres for 25 kr pr. dag). Typisk ligger udgifterne til et weekend-togt af to dages varighed for et nyt medlem således på 290 kr, mens et 7-dages togt koster ca. 940 kr,begge ekskl. kontingent. Et gammelt medlem skal for det samme af med hhv. 400 kr og 1050 kr, ekskl. kontingent.
Det er svært at finde en billigere, aktiv ferie!

Klubaktiviteter

Foruden togterne består klubbens aktiviteter af hyggeaftener med fremvisning af årets billeder, emnedage, hvor der for eksempel undervises i knob og stik eller sejlhåndtering, og vedligeholdelse af Kraka - et arbejde, der faktisk kan være særdeles hyggeligt! Enkelte af togterne arrangeres som emnetogter, hvor eksempelvis sejlanvendelsen demonstreres i praksis, eller hvor Kraka deltager i et lokalt vikingespil. Sidstnævnte er igen aktuelt næste år, idet Kraka som eneste skib skal deltage i et større festarrangement omkring Fanefjords Kirke.

Beskrivelse af et togt

Et typisk togt starter med, at besætningen, 12 - 15 mand/kvinder, tager afsted i lejet bus fra København mod afgangshavnen. I bussen er stemningen spændt, for de gamle gasters vedkommende fordi de glæder sig til atter at ligge på Krakas dæk og lytte til bølgernes melodiske slag mod bordplankerne, for de nyes fordi de ikke ved, om de kan klare søgangen, og derfor stadig anser det for en prøvelse at skulle sejle, eller fordi de ser frem til at vise deres søkundskaber for de gamle. På afgangshavnen bliver gasterne sat igang med de første opgaver: Kraka skal tømmes for vand, der skal hentes frisk drikkevand, bagagen skal stuves under dæk og rullesæder (en af de få, moderne faciliteter ombord - sæderne sikrer mod ømme bagdele og lår) og årer skal fordeles mellem roerne. Til allersidst, lige inden afgang, samles alle gasterne for at planlægge togtet. Der tages bestik af vinden og af de omkringliggende lejrmuligheder; det er som regel vinden, der afgører rejsemålet.
Så er Kraka klar til afgang!
Der roes ud på det åbne vand, og hvis vinden er gunstig, sættes der sejl. Nu er der basis for Krakas største attraktement: fuldstændig afslapning på dækket ... selv de nye, uerfarne gaster beroliges, for Kraka glider af på bølgerne og ligger roligt i vandet. Hvis det er varmt, og vinden er svag, kastes der anker, og gasterne hopper i vandet og køler deres kroppe. De fleste uden tøj på, for et af Krakas attributer er fordomsfrihed (men det er selvfølgelig op til den enkelte, om man vil blive ved sin blufærdighed). Når lejrmålet nærmer sig sendes en gast op for for at kigge efter store sten. Kraka går nemlig så tæt på land, at stenene kan give grove gnubs og skrub. At gå i land er ikke ensbetydende med afslapning på stranden. I hvert fald ikke lige med det samme, for der skal sankes brænde, laves bålplads, rejses telte, tilberedes mad, og Kraka skal lægges ud på dybt vand og sikres med ankre. Ankeropgaven er en blandet fornøjelse. I højsommeren står gasterne i kø for at få en lejlighed til en dukkert, men i for- og eftersommeren kan det være en kold og barsk opgave.
Så er der spisning!
Det kan ikke beskrives, hvor godt bålmad smager efter en dag på vandet. Eller hvor rart det er at sidde, mæt af mad og drikke, og læne sig op ad en skrænt og se himlen mørkes. Eller at sidde i mørket og hyggesnakke om oplevelserne og høre bølgernes rullen. Hjemturen til København er heller ikke værst. I bussen vendes oplevelserne én gang til, og næste togt planlægges.
De gamle gaster har jo svært ved at sige farvel til Kraka. Og de gamle, dem er der nu flere af.

Tekniske specifikationer

Længde: 13,30 m
Bredde, på bredeste sted: 2,50 m
Dybgang, lastet: 0,35 m
Vægt, ulastet: 1,4 ton
Vægt, lastet, maksimalt: 2,9 ton
Antal årepladser: 8
Rofaciliteter: rullesæder og spændholter
Bemanding: 7 - 15 personer
Sejlareal: 24 m²
Hastighed for sejl: 8 knob (ca. 16 km/t)
Hastighed for årer: 4 knob (ca. 8 km/t)
Byggemåde: klinkbygget, fyr på eg
Forbillede: Krigsskib fra 900-tallet fundet i mose ved Danzig
Søsat: Maj 1971

Kontaktpersoner

Emanuel Johannesen, skipper og altmuligmand 3537 7972
John Johannessen, skipper og erfaren "rotte" 3331 7595
Wilhelm Roth, Bådsmand3331 3743
Ulf Ivar David Dinesen, Skipper og Georg Gearløs3887 9025
Helge Krex, Tilsyn og skipper
Knut Kallhovde, Fundraiser og web-ansvarlig4777 7969

SEND OS EN MAIL

Vikingelinks

Bådelauget Freja i Frederiksværk (søsterklub)
Leif Ericson Vikingship
Velkommen til Skibsklan Yggdrasils officielle web-site. 
Vikingeskibet GAIA er en tro kopi af Gokstadskipet
Hjortespringbåden
Liste over andre vikingeskiblinks 
Vikingos en España
Vikingeskibet Imme Gram
Du er besøgende nummer siden 26. august 1997.