Bådelauget FREJA

Velkommen til togter med vikingeskibet FREJA i Roskilde Fjord eller Kraka.

 

 

Det sker i 2000
Kort fortalt
Medlemmer
Priser
Klubaktiviteter
Beskrivelse af et togt
Tekniske specifikationer
Kontaktpersoner
Vikingelinks

Jomfrusejlads på Roskilde Fjord

Det sker i 2000

Søndag 27. august 2000 Dagstur med vikingeskibet "Freja" søndag 27. august. Afrejse fra Frederiksværk lystbådehavn klokken 10:30. Lars Mikael er skipper denne dag. Vejr og vind afgør turens længde og destination.Medbring madpakke, den gamle sweater og det gode sejlerhumør. S.U. inden 23. august til Knut
Vil du vide mere ?

Kort fortalt

Vikingeskibet FREJA blev søsat i juni 1998 i Frederiksværk. Det blev bygget af en lille håndfuld frivillige efter en kopi af et krigsskib fra 900-tallet, der blev fundet i en mose i nærheden af Danzig. Krigsskibet menes at have været anvendt til at forsvare venderne mod danskerne.
FREJA er klinkbygget lærk på eg, 13,7 meter langt og vejer ulastet ca. 1½ ton.
FREJA ejes af den selvejende, åbne klub "Bådelauget FREJA" og er en søsterklub til
. Kravene til medlemmerne er få, og kontingenter og gebyrer holdes i bund, da ingen skal tjene på FREJA, så praktisk taget alle kan være med. FREJA sejler fortrinsvist i Roskilde Fjord omkring Frederiksværk og Kulhuse. Målene er ubeboede, afsidesliggende områder, hvor det er muligt at få ægte naturoplevelser og stresse af, fri for byens larm. Turene, som i klubben kaldes "togter", ligger fra maj til september. FREJA har idag hjemhavn i Frederiksværk.
Klubbens stiftere er Helge Krex, Tisvildeleje, Kirsten Jakob, Frederiksværk og Henning & Sonja Hansen, Ølsted.

Medlemmer

Bådelauget "FREJA" har i dag ca. 20 medlemmer. Medlemmerne tilhører ikke nogen bestemt skare, men kommer fra alle egne af landet, fra forskellige samfundslag, er af forskellige politiske og religiøse observanser, har forskellige sportsmæssige og arbejdsfaglige baggrunde, og tilhører ikke nogen særlig aldersgruppe, bortset fra at de har rundet de 18 år. Kort sagt kan man blandt medlemmerne finde alle persontyper i landet Danmark. Bådelauget "FREJA" har hovedsæde i Frederiksværk, og det er da også herfra, de fleste medlemmer kommer. Medlemskab af klubben kræver kun, at man er fyldt 18 år, kan svømme og har et helbred, der tåler moderat idrætsudøvelse. Det ikke nødvendigt med sejl- eller rosportserfaring - selv om det nok kan være en fordel. FREJA kræver, så lidt af sit mandskab, at det fornødne hurtigt læres ombord. Det tager sjældent mere end et par dage før alle føler sig som erfarne vikinger. Da Bådelauget FREJA lægger vægt på fordomsfrihed med hensyn til valg af mad, drikke, omgangsform og påklædning, skal det tilføjes, at man også skal være tolerant over for andre.
Yngre under 18 år kan deltage på togter i følgeskab med pårørende medlemmer.
 

Priser

Medlemskontingentet for sæsonen 1998 - 1999 er 220 kr.
Med medlemsskabet følger klubbens blad "Saltvandsposten" og ret til deltagelse i Bådelauget Frejas og
Snekkeklubbens aktiviteter, herunder stemmeret til Laugets generalforsamling. Ud over kontingentet kræves der et gebyr på 55 kr pr. dag, man sejler. For nye medlemmer er de to første sejldage dog gratis. Og så er der selvfølgelig det løse, når man deltager på et togt: transport til og fra havn (normalt ca. 140 kr pr. mand/kvinde), mad (40 - 50 kr pr. mand/kvinde pr. dag) og drikke (afhænger af manden eller kvinden, men normalt kan det gøres for 25 kr pr. dag). Typisk ligger udgifterne til et weekend-togt af to dages varighed for et nyt medlem således på 290 kr.
Det er svært at finde en billigere, aktiv ferie!

Klubaktiviteter

Foruden togterne består klubbens aktiviteter af hyggeaftener med fremvisning af årets billeder, emnedage, hvor der for eksempel undervises i knob og stik eller sejlhåndtering, og vedligeholdelse af FREJA - et arbejde, der faktisk kan være særdeles hyggeligt! Enkelte af togterne arrangeres som emnetogter, hvor eksempelvis sejlanvendelsen demonstreres i praksis, eller hvor FREJA deltager i et lokalt vikingespil.

Beskrivelse af et togt

Et typisk togt starter med, at besætningen, 12 - 15 mand/kvinder, mødes ved Lystbådehavnen i Frederiksværk. Stemningen spændt, for de gamle gasters vedkommende fordi de glæder sig til atter at ligge på FREJAs dæk og lytte til bølgernes melodiske slag mod bordplankerne, for de nyes fordi de ikke ved, om de kan klare søgangen, og derfor stadig anser det for en prøvelse at skulle sejle, eller fordi de ser frem til at vise deres søkundskaber for de gamle. Ved Lystbådehavnen bliver gasterne sat igang med de første opgaver: FREJA skal tømmes for vand, der skal hentes frisk drikkevand, bagagen skal stuves under dæk og rullesæder (en af de få, moderne faciliteter ombord - sæderne sikrer mod ømme bagdele og lår) og årer skal fordeles mellem roerne. Til allersidst, lige inden afgang, samles alle gasterne for at planlægge togtet. Der tages bestik af vinden og af de omkringliggende lejrmuligheder; det er som regel vinden, der afgører rejsemålet.
Så er FREJA klar til afgang!
Der roes ud på det åbne vand, og hvis vinden er gunstig, sættes der sejl. Nu er der basis for FREJAs største attraktement: fuldstændig afslapning på dækket ... selv de nye, uerfarne gaster beroliges, for FREJA glider af på bølgerne og ligger roligt i vandet. Hvis det er varmt, og vinden er svag, kastes der anker, og gasterne hopper i vandet og køler deres kroppe. De fleste uden tøj på, for et af FREJAs attributer er fordomsfrihed (men det er selvfølgelig op til den enkelte, om man vil blive ved sin blufærdighed). Når lejrmålet nærmer sig sendes en gast op for for at kigge efter store sten. FREJA går nemlig så tæt på land, at stenene kan give grove gnubs og skrub. At gå i land er ikke ensbetydende med afslapning på stranden. I hvert fald ikke lige med det samme, for der skal sankes brænde, laves bålplads, rejses telte, tilberedes mad, og FREJA skal lægges ud på dybt vand og sikres med ankre. Ankeropgaven er en blandet fornøjelse. I højsommeren står gasterne i kø for at få en lejlighed til en dukkert, men i for- og eftersommeren kan det være en kold og barsk opgave.
Så er der spisning!
Det kan ikke beskrives, hvor godt bålmad smager efter en dag på vandet. Eller hvor rart det er at sidde, mæt af mad og drikke, og læne sig op ad en skrænt og se himlen mørkes. Eller at sidde i mørket og hyggesnakke om oplevelserne og høre bølgernes rullen. Ved havnen vendes oplevelserne én gang til, og næste togt planlægges.
De gamle gaster har jo svært ved at sige farvel til FREJA. Og de gamle, dem er der nu flere af.

Tekniske specifikationer

Længde: 13,70 m
Bredde, på bredeste sted: 2,50 m
Dybgang, lastet: 0,35 m
Vægt, ulastet: 1,4 ton
Vægt, lastet, maksimalt: 2,9 ton
Antal årepladser: 8
Rofaciliteter: rullesæder og spændholter
Bemanding: 7 - 15 personer
Sejlareal: 24 m²
Hastighed for sejl: 8 knob (ca. 16 km/t)
Hastighed for årer: 4 knob (ca. 8 km/t)
Byggemåde: klinkbygget, lærk på eg
Forbillede: Krigsskib fra 900-tallet fundet i mose ved Danzig
Søsat: Juni 1998 i Frederiksværk

Kontaktpersoner

Karin Jacob, Bestyrelsesmedlem
Knut Kallhovde, web-ansvarlig47777969

Vikingelinks

Snekkeklubben
Leif Ericson Vikingship
Vikingeskibhallen i Roskilde
Vikingeskibet Helge Ask
På togt med vikingerne
Hjortespringbåden
Liste over andre vikingeskiblinks 
Vikingeskibet Imme Gram 

 

Du er besøgende nummer på denne side siden 13. december 1998.